test


Firmast

AS Geodeesiabüroo on asutatud 20.09.1994. Aktsionäride otsusega 20.08.1996 otsustati aktsiaselts umber kujundada osaühinguks ja alates 14.11.1996 on meie ärinimi GEODEESIABÜROO OÜ. Meie põhiliseks tegevusalaks on algusest peale olnud igasugused mõõdistamistööd. Tegutseme valdavalt Saaremaal ja teistel Lääne-Eesti saartel. Meie kogemused oma valdkonnas on pikaajalised ja mitmekülgsed, et meid usaldada.

Geodeesiabüroo OÜ kehtivad tegevusload:

- maakorraldustööd Oliver Kitt 695MA-k
- geodeetilised ja kartograafilised tööd 772MA
- Geodeet, tase 7 kutsetunnistus 156403 Ehitusgeodeetilised tööd; Ehitusgeodeetilised uuringud;
Insenertehnil. geodeesiatööd
- Geodeet, tase 6 kutsetunnistus 156401 Ehitusgeodeetilised tööd