testTehtud töid

- Kuressaare piiskopilinnuse vallikraavide taastamise geodeetiline teenindamine.
- Nasva küla vee- ja kanalitrasside rekonstrueerimiseks maa-ala ja tehnovõrkude geoalus.
- Valjala aleviku keskuse geodeetiline mõõdistamine ja vormistamine.
- Roomassaare, Kuivastu, Triigi ja Ringsu sadamate geodeetiline mõõdistamine ja vormistamine.
- Läätsa-Tehumardi 35kV maakaabelliini mahamärkimine, teostusmõõdistamine ja vormistamine.
- Kuressaare tennisehalli ehitamise geodeetiline teenindamine.
- Nasva klubi ehitamise geodeetiline teenindamine.
- Leisi alevikus Kooli tänava kõnnitee ja tänavavalgust. ja mnt 79 katte remondiks mõõdistustööd.
- Kuressaare piiskopilinnuse lossivallide kagu kuni loode külgede restaureerimise teostusmõõdistamine.